You are here

Horizon 14 - พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ด้วย วทน.

ท่ามกลางความสับสนของสังคมไทยที่ยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ หลายคนมีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่บนขอบหน้าผา หากเดินไปข้างหน้าอีกเพียงก้าวเดียวก็พร้อมจะร่วงหล่นลงไปสู่หุบเหวแห่งความหายนะ

Horizon ฉบับนี้ตั้งใจจะสะท้อนความหวังที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นความหวังที่บริสุทธิ์และควรแก่การเผยแพร่ เป็นภาพสะท้อนการเติบใหญ่ของสังคมไทยด้วยแรงกายแรงใจของทุกชนชั้น

ดาวน์โหลดนิตยสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลดนิตยสารฉบับเต็ม

Horizon 14 - พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ด้วย วทน.