You are here

เทคโนโลยี Smartphone กับการเติบโตของเศรษฐกิจ

อาศิร จิระวิทยาบุญ  

Smartphone จัดเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี Smartphone มีความสามารถใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ แต่มีขนาดเล็กในแบบพกพาไปไหนได้ในราคาไม่แพง เป็นการย่อโลกทั้งใบให้อยู่ในมือเรา Smartphone จึงมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์จนเกือบ ถึงขั้นเป็นอวัยวะที่ 33 ไปแล้ว

ปัจจุบัน Smartphone จัดเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากที่สุดในโลก คาดว่าในอนาคตมนุษย์ไม่มีความจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านอีกต่อไป มีแค่ Smartphone ก็เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการทั้งการทำงานและการสร้างความบันเทิง

ในด้านเทคโนโลยีการผลิต เมื่อก่อนนั้นบริษัทแอปเปิลเป็นเจ้าตลาดของธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันซัมซุงได้ทุ่มทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างมาก จนแซงแอปเปิลไปอย่างขาดลอย ดังจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2556 ซัมซุงมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 1 และมีขนาดเป็น 2 เท่าของแอปเปิลเลยทีเดียว


ผู้ผลิต Smartphone ส่วนแบ่งการตลาดของ ปี พ.ศ. 2556 จำนวนที่จำหน่าย (ล้านเครื่อง)
SAMSUNG 31.3% 313.9
APPLE 15.3% 153.4
HUAWEI 4.9% 48.8
LG 4.8% 47.7
LENOVO 4.5% 45.5
อื่นๆ 39.3% 394.9
รวม 100% 1,004.2

ข้อมูลจาก IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, January 27, 2014

  สัดส่วนการลงทุน R&D/GDP
อิสราเอล 4.39%
ฟินแลนด์ 3.78%
เกาหลีใต้ 3.74%
ไทย 0.25%

การลงทุนด้าน R&D จึงนำไปสู่การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน


ในด้านของการผลิตและส่งออก ปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก Smartphone เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศจีน เพราะรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติมีปัจจัยสนับสนุนด้านต้นทุนการผลิต อำนวยความสะดวกในการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี มีแรงงานฝีมือและสถานภาพทางการเมืองค่อนข้างมั่นคงจึงเป็นสิ่งดึงดูดให้บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น ซัมซุง (ประเทศเกาหลีใต้) ฟ็อกซ์คอนน์ (FOXCONN ประเทศไต้หวัน, ผลิตส่งให้แอปเปิล) ตัดสินใจลงทุนตั้งโรงงานผลิตในเวียดนามส่งผลให้เกิดการจ้างงานในประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย

สิ่งสำคัญสำหรับการใช้ Smartphone ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือความเร็วในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ประเทศที่มีการสื่อสารเร็วกว่า สะดวกกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่า สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเห็นว่าประเทศสิงคโปร์มีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสูงสุดและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระบบ 4G

รูปจาก technology.inquirer.net

ปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้ได้มีการลงทุนพัฒนาระบบการสื่อสารเทคโนโลยีไร้สาย 5G มีความเร็วในการเชื่อมต่อมากกว่า 4G ถึง 1,000 เท่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าระบบ 5G จะเปิดให้ใช้บริการได้ในปี พ.ศ. 2563

รูปจาก www.visualistan.com

โลกกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจยุคการติดต่อสื่อสาร 5G ในขณะที่ประเทศไทยยังต้วมเตี้ยมอยู่แค่เทคโนโลยี 3G และเพิ่งเริ่มทดลองใช้เทคโนโลยี 4G

คำถามคือ ปี พ.ศ. 2563 เราอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างไร เราจะรอให้อนาคตมาหาเรา หรือเราจะร่วมมือกันสร้างอนาคต

แหล่งอ้างอิง

  1. รายการโทรทัศน์ ‘มองโลกแบบวิกรม’ ชื่อตอน ‘การสื่อสารเสริมสร้างเศรษฐกิจ’ ผลิตโดย บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัดออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3ระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2557
  2. http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24645514สืบค้นเมื่อวันที่ 21มิถุนายน2557
  3. http://www.thaibanker.com/index.php/104-management/economics/273-k-resea...สืบค้นเมื่อวันที่ 21มิถุนายน2557
  4. http://crackberry.com/eu-and-south-korea-working-together-develop-5g-net...สืบค้นเมื่อวันที่ 21มิถุนายน2557